چای ساز روهمی دسینی

1.000.000 تومان

چای ساز روهمی DISINE REgIna کلیدی،چراغ LED، کتری تمام پیرکس حجم کتری 2لیتر، حجم قوری 1 لیتر

10 عدد در انبار