سرویس آبکش پانچ کرکماز

700.000 تومان

جنس خارجی سایز 16/5 تا 31/5 سوراخ ریز، استیل آهن ربا نگیر جنس ضخیم ،و با بهترین کیفیت

10 عدد در انبار