ریش تراش 947 VGR

700.000 تومان

موتور قدرتمند و حرفه ای باتری2000 شارژ دهی فوق العاده،طراحی2021 3عدد شانه،نمایشگر دیجیتالی شارژ مناسب کوتاهی خط زن صفر زن درجه1

10 عدد در انبار